Find en elsker Rudersdal

”De tre kommunikationsformer er alle nødvendige i en kommune, men man skal være bevidst om blandingsforholdene,” siger Brian Due. maj rykkede et af kommunens politiske udvalg, Borgerdialogudvalget, teltpælene op for at møde borgerne på Hovedbiblioteket i Birkerød og biblioteket i Holte. Ud fra jeres input, dagligdagen i vores kommune og de emner, der debatteres lige nu, har vi valgt fire temaer, som danner baggrund for workshop-delen af programmet.

find en elsker Rudersdal

Som borger vil man gerne høres og respekteres og frem for alt forstå baggrunden for kommunens beslutninger.Medlemmerne er Camilla Barner-Christensen (V) (formand), Anika Rée (V), Jens Darket (V), Mona Madsen (L), Kenneth Birkholm (C), Kristine Thrane (A), Court Møller (B). Vores forventninger til hvilken indflydelse, vi har på en beslutning, holder ikke til mødet med virkeligheden. Det viser kommunens undersøgelser og den løbende dialog med borgerne. ”Vi har som borgere en forventning om, at vi bliver hørt, hvis en beslutning får direkte betydning for os.Vi har også en forventning om, at offentlige myndigheder i højere grad end tidligere inddrager os i udviklingen fx af en kommune.Robotten, der kaldes Geminoid-DK, ligner ham ned til de mindste detaljer som skægstubbe, øjenfarve og skostørrelse, og den hans gengiver mimik og bevægelser via et computersystem. Henrik Scharfe siger: "Fremtidens teknologiske landskab formes af tre ting: Når vi taler om velfærdsteknologi, er det svært at komme uden om robotter.Her er der nemlig både store tekniske fremskridt og megen politisk bevågenhed. " Lone Gaedt fortæller: "Med mit indlæg på konferencen sætter jeg lys på, at velfærdsteknologier - kompetent visiteret og grundigt implementeret- har vidtrækkende potentiale.

Find en elsker Rudersdal

Kommunen er på sin side ofte bundet af love og regler og hensynet til at give borgerne den rette service med de økonomiske midler, der er til rådighed.Borgerdialogudvalget, som blev nedsat efter seneste kommunalvalg, har arbejdet med en række af de dilemmaer, der netop ligger i samspillet mellem borger og kommune for at nå frem til nogle bærende principper for god borgerdialog.Arbejdsgrupperne blev også bedt om at diskutere, hvor borgerne selv kan gøre mere og kommunen lidt mindre i det kommunale fællesskab. Udvalget skal fremlægge en række principper for god borgerdialog til godkendelse i kommunalbestyrelsen.Arbejdsgrupperne var delt i forhold til de fem politiske udvalg: Vi vil så gerne ha’, at du forstår din kommune. På baggrund af forvaltningens daglige arbejde, møder med embedsmænd, borgere og bestyrelsesmedlemmer fra bl.a.Mit Center for Playware vil medbringe eksempler på legende teknologi – bl.a.

til faldforebyggelse for ældre – som man kan prøve.” "Robotter i hjemmet kan lyde som science fiction, men det er en nær fremtid, som vi må lære at forholde os til." Her kan du se en liste over de virksomheder, der deltog på konferencen.

De idéer og tanker, der blev genereret på mødet, vil bidrage til, hvordan vi udvikler og implementerer ny velfærdsteknologi i Rudersdal.

Konferencen blev afholdt som en del Rudersdal Møderne, som vi denne gang valgte at åbne for alle interesserede. På konferencen mødte de bl.a.: Henrik Scharfe er kendt for at have bygget en robot, der er en tro kopi af ham selv.

Henrik Hautop Lund Elektroniske fliser/playware Visio Sign Kommunikation, infoboards Borgerservice Min Rude Inspirationsboligen Hjælpemidler, som kan gøre hverdagen lettere [email protected] i Rudersdal Sociale medier, frivillighed og projektarbejde https://da-dk.facebook.com/ungirudersdal Hippo Mini Gadgets til dagtilbud og skoler og læs Apps til læse/skrive-læring Consult Gadgets til dagtilbud og skoler samt Smartbel til gangbesværede Min Rude/Nem Børn/Børne Ruden Generation 5 Bevægelsesinitiativ YOGO til skoler og børnehaver robotcenter Robotten NAO Labs Lectio App Handic Help Produkter til kommunikation, leg og afslapning Fremtidens skole i Rudersdal kommune Læring og leg med digitale medier Allé Velfærdsteknologi i specialpædagogisk arbejde Digitale medier og inklusion - Rudersdal [email protected] DK Mød Geminoid DK og hør Henrik Scharfe fortælle om menneskets og robottens fremtid sammen Nellemann EVO Elektrisk træningsdragt Selvkørende støvsuger og multiregøringssystem Lem Co Træningshest og genoptræningssystemer elsker Birkerød Socialt medie, der kan styrke lokalesamfundet https:// Icura Mobilgenoptræningsplatforme og IT løsninger Zensehome Intelligente elløsninger Pedersen Robothandske, der kan hjælpe med at holde fast Initiatek Find dit job med Linked In Teknik og Miljø, Rudersdal Kommune Selvkørende græsslåmaskine Rudersdal kommune Genoptræning, når det passer borgeren [email protected] Ebberød, Rudersdal Kommune Borgercafe, borgere med talecomputer, musikanlæg, Ipad/apple TV Bibliotek/Systematic Bliv inspireret af fremtidens biblioteksløsning og prøv argumentet reality videooptagelse af konferencen og fremvisning af drone Actura Robotcenter Robotten NAO med Rudersdals digitalkalender med frivillige aktiviteter i nærområdet Simple Care Stemmeforstærkning og nøglefri låse og ringeklokker, der er koblet på telefonsystemet Rudersdal Bibliotek Streaming og on-line services Taarbæk Kommune Epitalet, fremtidens sundhedsvæsen i eget hjem Welfare Solutions Aps Virtuel hjemmepleje Mundi Care Sælen Paro og ske som afhjælper rystelser, væghængt skylle-tørre toilet, automatisk vinduespudser Technology aps Trænings-systemet fit Light Trainer Kommunikationshjælpemidler Spiserobot, armstøtter m.Danish Care supply Strømpepåtager Eleverbar bade - toiletstol, fritstående greb, løftepuder, skub-let stol Meyland-Smith A/S Madras og gyngestol til demente borgere.

Desuden fremvises Meywalk, som er et ganghjælpemiddel og en forflytningsstol.

Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *